6 tips för bättre prompter: Så formulerar du dig för att få bästa möjliga svar från Chat GPT

Kvaliteten på de svar du får från Chat GPT beror i hög grad på hur du formulerar din fråga, eller din prompt. Här är några punkter att tänka på, med konkreta tips:

Tydlighet

Försök att vara så tydlig och specifik som möjligt i din prompt. Om ChatGPT inte förstår din fråga eller instruktion, är det mindre troligt att du får ett relevant och användbart svar.

Här är några exempel på tydliga respektive otydliga prompter:

Otydlig prompt: ”Pythagoras sats”

 • På Google funkar det utmärkt att bara skriva ”Pythagoras sats” när man vill ha mer information om det. Men för att få bra svar från Chat GPT krävs att du tydligare formulerar och specificerar vad du vill deta. Tänk på det som en konversation med en vän, säger du bara ”Pythagoras sats” så får du nog mest en frågande blick som svar.

Tydlig prompt: ”Förklara Pythagoras sats och hur man använder den i en rätvinklig triangel.”

 • Denna prompt är tydligare eftersom den specificerar vad du vill veta mer om och i vilket sammanhang det ska appliceras. Det är när du ser svaret från Chat GPT som skillnaden mot Google blir tydlig. För även om det går fortare att formulera en fråga (=sökterm) i Google, så får du lägga mer tid på att hitta det rätta svaret bland de sökresultat som presenteras. Chat GPT kommer, i de allra flesta fall, att omedelbart ge dig den information du söker.

Genom att formulera en tydlig prompt med specifika instruktioner hjälper du ChatGPT att förstå kontexten och dina förväntningar. Gör du detta ökar du chansen att få exakta och användbara svar.

Kontext

Ge gärna kontext och bakgrundsinformation som kan hjälpa ChatGPT att förstå vad du frågar om eller vad du vill att den ska göra. Detta kan göra det lättare för den att generera svar som passar dina förväntningar och behov.

Här är några exempel på hur du kan lägga till kontext när du formulerar din prompt:

Prompt utan kontext: ”Vilken energi är bäst?”

 • Detta är en vag fråga utan mycket till information.

Prompt med kontext: ”Vilken energikälla är bäst för miljön: solenergi eller kärnkraft?”

 • Denna prompt specificerar vilka energikällor som jämförs (solenergi och kärnkraft) och vilket kriterium som används för att bedöma dem (miljöpåverkan), vilket leder till mer relevanta och användbara svar.

Genom att ge kontext, det vill säga mer information om ämnet och dina förväntningar på svaret, så ger du ChatGPT bättre förutsättningar att förstå frågan. Detta förbättrar kvaliteten på svaret och gör det troligare att du får den information du söker.

ÖPPNA eller slutna FRÅGOR

Dag 1 på journalisthögskolan får man lära sig skillnaden på öppna och slutna frågor. Öppna frågor kan leda till mer kreativa och utförliga svar, medan slutna frågor oftast ger korta och specifika svar. Om du vill att en fotbollsspelare ska berätta om matchen så frågar du inte ”är du nöjd med matchen?”, särskilt inte om det är direktsändning i radio och du inte vill att det ska bli tyst. Fråga i stället ”Kan du berätta om matchen?” och chansen ökar att du får ett utförligt svar. På samma sätt är det med Chat GPT.

Öppna frågor är bredare och kräver mer än bara ett enkelt ”ja” eller ”nej” som svar. De uppmuntrar till utförligare svar och ger mer information om ämnet.

Exempel på öppna frågor:

 1. ”Kan du beskriva fördelarna med att använda elbilar jämfört med bensindrivna bilar?”
 2. ”Vilka är de viktigaste orsakerna till klimatförändringar och vilka åtgärder kan vi vidta för att minska dess effekter?”
 3. ”Berätta om Depeche Modes bidrag till den elektroniska musiken och varför de anses vara en av de viktigaste grupperna i genren.”

Slutna frågor ger oftast korta svar, som ”ja” eller ”nej”, och ger inte mycket utrymme för ytterligare information eller utforskning av ämnet.

Exempel på slutna frågor:

 1. ”Är Ulan Bator huvudstaden i Mongoliet?”
 2. ”Kommer Neil Young från Kanada?”
 3. ”Kan alla fåglar flyga?”

När du formulerar din prompt för ChatGPT, tänk på vilken typ av svar du förväntar dig. Om du vill ha ett mer detaljerat och informativt svar är det bäst att använda öppna frågor. Om du vill ha ett kort och direkt svar kan slutna frågor vara mer lämpliga.

GE SPECIFIKA INSTRUKTIONER

När du formulerar din prompt till kan du lägga till specifika instruktioner för att hjälpa ChatGPT att förstå exakt vad du förväntar dig av svaret. Detta kan förbättra kvaliteten och relevansen av svaren du får.

Här är några exempel:

 1. Om du vill ha ett kort och enkelt svar:
  • Prompt: ”Förklara fotosyntes kort och enkelt.”
 2. Om du vill ha ett svar i punktform:
  • Prompt: ”Nämn tre fördelar med solenergi i punktform.
 3. Om du vill ha ett svar på ett specifikt språk:
  • Prompt: ”Översätt följande till franska: ’Vilka snygga skor. Är de nya?’
 4. Om du vill ha ett svar som inkluderar en viss aspekt:
  • Prompt: ”Berätta om det antika Egypten på ett spännande sätt och fokusera på pyramiderna.

Genom att ge specifika instruktioner i din prompt kan du hjälpa ChatGPT att förstå exakt vad du förväntar dig av svaret, vilket kan förbättra kvaliteten och relevansen av svaren du får.

Ton och stil

Du kan också ge ChatGPT instruktioner om vilken ton och stil du vill att svaret ska ha. Här är några exempel:

 1. Formell ton: Om du vill ha ett svar med en formell och professionell ton:
  • ”Förklara hur en elektrisk motor fungerar med en formell ton.”
 2. Informell ton: Om du föredrar ett mer avslappnat och vardagligt svar:
  • ”Beskriv processen för fotosyntes på ett informellt och enkelt sätt.”
 3. Humoristisk ton: Om du vill att svaret ska vara roligt eller underhållande kan du be om en humoristisk ton:
  • ”Berätta en skämtsam historia om hur Sir Isaac Newton upptäckte gravitationen.”
 4. Poetisk stil: Om du önskar ett mer poetiskt eller litterärt svar:
  • ”Ge mig en poetisk beskrivning av en solnedgång över Medelhavet.”
 5. Punktform: Om du vill ha ett kortfattat och koncist svar kan du be om att få svaret i punktform:
  • ”Ge mig fem punkter om varför det är nyttigt att äta grönsaker.”

Att inkludera instruktioner om ton och stil i prompten kan hjälpa ChatGPT att förstå hur du vill att svaret ska framställas, vilket kan göra svaren mer användbara och passande.

BEGRÄNSNINGAR

ChatGPT är kan ibland sväva iväg och bli lite långrandig. Ofta kan det därför vara en god idé att sätta upp några ramar för hur långt du vill att svaret ska vara. Å andra sidan, ibland kanske du vill ha ett långt svar. Då kan du be om det.

Här är några exempel på hur du kan inkludera begränsningar i din prompt för att styra längden, djupet eller detaljnivån i svaret från ChatGPT:

 1. Maximalt antal ord: Om du vill ha ett kort och koncist svar kan du ange en gräns för antalet ord i svaret:
  • ”Förklara relativitetsteorin med max 50 ord.”
 2. Minsta antal ord: Om du istället vill ha ett mer utförligt svar kan du ange en minimigräns för antalet ord:
  • ”Beskriv hur hip-hopen växte fram i New York med minst 200 ord.”
 3. Tidsbegränsning: Om du vill ha information om en specifik tidsperiod kan du inkludera en tidsbegränsning i din prompt:
  • ”Redogör för de viktigaste tekniska framstegen inom teknik under 1800-talet.”
 4. Begränsning till en viss aspekt: Om du vill fokusera på en specifik aspekt av ett ämne kan du inkludera en begränsning i din prompt:
  • ”Beskriv hur AI påverkar arbetsmarknaden, med fokus på automatisering av jobb inom rättsväsendet.”
 5. Begränsning till en viss kategori: Om du vill ha information om en specifik kategori inom ett ämne kan du inkludera en begränsning i din prompt:
  • ”Lista fem framstående kvinnliga vetenskapsmän från 1900-talet.”

Om det finns några specifika begränsningar eller krav för svaret, se till att inkludera dem i din prompt. Detta kan hjälpa ChatGPT att generera svar som uppfyller dina kriterier och förväntningar.

Så där! Med dessa praktiska tips i åtanke är du redo att ta dina konversationer med ChatGPT till nästa nivå. Kom ihåg att övning ger färdighet, så ju mer du interagerar med AI:n, desto bättre kommer du att bli på att formulera de perfekta prompts. Prova dig fram!