Ifrs Symposium

IFRS Symposium är en årligt återkommande konferens ”för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering”. Konferensen hålls på Bonnierhuset i Stockholm.

Design och produktion: Anders Olofsson Media