Verksamhetsstyrning 2.0

Verksamhetsstyrning 2.0 är en årligt återkommande konferens för business controllers. Konferensen hålls på Bonnierhuset i Stockholm.

Design och produktion: Anders Olofsson Media